Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye nin avrupa birliği (15) pazarında endüstriler-arası ve endüstri-içi ticaret açısından avantajlı olduğu ürün gruplarının belirlenmesi: 1995–2007

Yazar kurumları :
Bilecik Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
1031
DOI :
Özet Türkçe :

Uluslararası ticaretteki gelişmeler incelendiğinde dış ticaretin temelde, endüstriler-arası, özellikle son yıllarda da artan bir düzeyde endüstri-içi ticaret şeklinde gerçekleştiği görülmektedir. Endüstriler-arası ticaret, ülkelerin sahip oldukları üretim faktörlerindeki farklılıklara dayandırılırken, endüstri-içi ticaret ise daha çok benzer faktör yoğunluğuna sahip ülkeler arasında ölçek ekonomileri ve ürün farklılaştırmasıyla açıklanmaktadır. Bu kapsamda çalışmada Türkiye'nin AB (15) pazarında, endüstriler-arası ve endüstri-içi ticaret açısından avantajlı olduğu ürün grupları Balassa Endeksi ve Grubel -Lloyd Endeksi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular Türkiye'nin genel olarak düşük katma değerli ürünlerde avantajlı olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

When the developments in the international trade are analyzed, it can be seen that foreign trade has been mainly depending on the interindustry trade, especially in recent years this dependence has also been accompanied by intraindustry trade at an increasing rate. While interindustry trade is explained depending on the production factors' differences that countries own, intra-industry trade is rather explained by on the economies of scale and product differentiation among the countries, which have similar factor endowment. Within this scope, in this study, Turkish advantaged commodity groups are determined on the basis of inter-industry and intra-industry trade in European Union by using Balassa's Index and Grubel-Lloyd index. Results demonstrate that Turkey has advantage of low added value goods in general.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :