Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye de belediyelerin jeotermal isıtma hizmeti uygulamaları: salihli örneği

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO Yerel Yönetimler Programı1, Celal Bayar Üniversitesi Salihli MYO2
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu hizmeti- yerel hizmet ilişkisinin açılımları bağlamında teorikte ve pratikte yaşanan gelişmeler, Türkiye'de yerel yönetimleri ve özellikle de belediyeleri yeni ve farklı görevlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Özellikle Türkiye'nin zengin jeotermal kaynaklarıyla dünyadaki konumu ve dünya enerji politikalarının ortaya koyduğu bazı realize sonuçlar, bu bağlamdaki arayışlar çerçevesinde yerel yönetimlerin jeotermal ısıtma hizmeti konusundaki ilgisini ve yapabilirliğini artırmaktadır. Bu yerel hizmetin bir takım önemli sorunları bulunmakla birlikte özellikle belediyelerin konuya ilgisi giderek artmakta ve yaygınlaşmaktadır. Özellikle, yürürlüğe giren Jeotermal Yasasının oluşturduğu çerçevede, yerel hizmet niteliği ön planda olan ısıtma hizmeti uygulamaları ile belediyeler, ülkemizde önemli bir işlevi üstlenmiş olacaktır. Böyle bir çaba, hem Türkiye'de yerel yönetim pratiğinin oturması ve evrensel standartlarda bir yerel yönetimim kurumsallaşmasını, hem de doğal kaynaklarımızın rantabl ve yerindenlik (subsidiarity) ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayacaktır. Konu, çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının enerji politikaları içerisindeki işlevi açısından da ayrı bir öneme sahiptir ve böyle bir işlevde yerel yönetimlerin çok önemli katkıları olabilir. Bu çalışmada, teorikte ve pratikte ortaya çıkan yeni açılımların, yerel bir kamu hizmeti olarak jeotermal ısıtma hizmeti sunma bağlamında belediyeleri nasıl etkilediği konusu irdelenmektedir. Konu, öncelikle jeotermal kaynaklar ve ısıtma hizmeti uygulamalarının dünyadaki ve Türkiye'deki durumu bağlamında ele alınmış ve Salihli Belediyesinin bu konudaki faaliyetleri örnek olarak incelenmiştir.

Özet İngilizce :

Developments that is being lived in the theory and practices in the context of debates of public – local services relations has been forcing local governments and particularly municipalities in Turkey to face with new and different assignments. Especially, because of Turkey's location in the world together with its rich geothermal sources, some results put by world energy politics have been increasing interests and capabilities of local administration on the issue of geothermal heating. Despite being several problems of this local service, municipalities are particularly exhibiting their interests in the subject in an accelerating and expanding manner. Another important point is that central governments must put in force some essential policies which will actively support local government. In the framework of the Geothermal law which is in force, especially municipalities having local service characteristics basically will take over important function with delivery of heating services practices. This kind afford will provide rooting of local government practices and institualization of local government in universal standards, besides, will provide our natural sources to be evaluated in the principles of effectiveness and subsidiarity. The subject has a salient aspect in relation to the functions of envirofriend alternative energy sources in energy policies and, in this kind function, local administration may important supports.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :