Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü1, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerini öğrenme stili ve sınıf değişkenleri açısından değerlendirmektir. Çalışmanın verilerini toplamak amacıyla “California Eleştirel Düşünme Eğilim Ölçeği” ve “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören 240 öğrenciden oluşmuştur. Veriler SPSS 11.5 programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonunda; Türkçe öğretmeni adaylarının genel olarak X: 3.77 oranında (Min.1, Max.6 aralığında) eleştirel düşünme eğilimine sahip oldukları; ayrıca Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin öğrenme stilleri ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to evaluate the Turkish pre-service teachers’ critical thinking tendency with regard to variables of learning style and class level. “California Critical Thinking Tendency Scale” and “Kolb Learning Style Inventory” for collecting the research’s data. Research sample consist of 240 students study in Ataturk University, Cumhuriyet University, and Karadeniz Technical University Turkish Education Departments. Data anaylsed with SPSS 11.5 programme. Results of the study can be summarized as follow: Turkish pre-service teachers have critical thinking tendency at the rate of 3.77 (Min.1, Max.6), and also there are meaningful differences in preservice teachers’ tendency with regard to variables of learning style and class level.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :