Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıkları

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O.1
Görüntülenme :
721
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada amaç, Türk Mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıklarının tarihsel süreç içindeki durumunu ortaya koymaktır. Yemek yemek, insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli olgudur. Yemek ile ilgili alışkanlıklar toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Bu tür alışkanlıklar o toplumun kültürel bir parçasıdır. Toplumun yaşam şekli, o toplumun beslenme kültürünü yansıtmaktadır. Yaşam şeklinin değişmesi, beslenme alışkanlıklarının ve kültürünün değişmesinde önemli bir etkendir. Türk Mutfak kültürü denildiğinde, Türkiye toprakları üzerinde yaşayan insanların tüketmiş olduğu yiyecek ve içecekler ile bunların hazırlanmasında, pişirilmesinde ve saklanmasında kullanılan araç gereç ve teknikler anlaşılmalıdır. Türk Mutfak kültürü, dünyanın en önemli mutfakları arasında yer almaktadır. Türkiye'de yerel mutfakların özgün etkilerini içinde barındıran köklü ve çok yönlü bir mutfak kültürü yaşamaktadır. Diğer kültürlerle yaşanan etkileşim, Asya ve Anadolu mutfaklarının sunmuş olduğu ürünlerin çeşitliliği, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında gelişen yeni tatlar gibi nedenler bugünkü Türk Mutfak kültürünün çeşitlenmesinde ve şekillenmesinde rol oynamıştır. Bu bağlamda, Türk Mutfak kültürünün geçmişten günümüze nasıl şekillendiği ve yeme içme alışkanlıklarının bölgeden bölgeye gösterdikleri farklılıklar açıklanmaya çalışılacaktır.

Özet İngilizce :

This study aims at exploring the Turkish kitchen culture and eating and drinking habits throughout the history. Eating is the most important need for human beings to survive. Eating habits may vary within different societies. These habits are a cultural aspect of a society. A society's life-style reflects its nutritional culture. A change in life-style is an important factor on a society's nutritional habits and nutritional culture.Turkish kitchen culture should be understood as; food and drinks consumed by people who are living only in the borders of Turkish Republic, and the tools and techniques which are used to prepare, cook and store these food and drinks. Turkish kitchen culture is one of the most important kitchens in the world. In Turkey, there lives a very old and varied kitchen culture which includes authentic effects of local kitchens. Interactions with other cultures, varied productions served by Asian and Anatolian kitchens, new tastes arose in Seljuk and Ottoman palaces are all played important roles in the variation and development of current Turkish kitchen. In this respect, this study explains how Turkish kitchen has developed through the history and how eating and drinking habits vary in different parts of the country.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :