Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kamu yönetiminde stratejik planlama1

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Örgütlerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini; dış çevrelerinde meydana gelen olayları, tehdit ve fırsatları sürekli olarak analiz ederek hızlı değişimler karşısında hazırlıklı olmalarını ve böylelikle ayakta kalmalarını sağlayan bir teknik olarak stratejik planlama veya stratejik yönetim anlayışı 1950'li yıllardan itibaren özel sektör alanında verimlilik ve etkinliği artırma amacıyla uygulanmaya başlamıştır. Stratejik planlama, 1980 sonrasında, geleneksel kamu yönetiminin ağırlığını kaybederek yeni kamu işletmeciliği anlayışının ağırlık kazanması sürecinde, kamu yönetimi alanına girmiş ve uygulanmaya başlamıştır. Türkiye'de stratejik planlama 2000'li yıllarda ulusal planlama sistemi içine yerini almaya başlamış, bu amaçla yasal ve yönetsel altyapısı oluşturulmuş ve kamu kurumları için stratejik planlama zorunlu hale getirilmiştir. Stratejik planlamanın Türkiye'de planlama sistemine yerleştirilme sürecinin incelendiği bu çalışmanın yöntemi, konuyu düzenleyen yasal mevzuat ve uygulama sonuçlarını incelemektir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; Türk kamu yönetiminde planlama alanında önemli bir kavramsal dönüşümü ifade eden stratejik planlamanın hazırlık çalışmaları devam etmekle birlikte stratejik planlamadan beklenen avantaj ve fırsatların ortaya çıkmasının önünde bazı güçlükler vardır. Bunlar daha ziyade Türkiye'de kamu yönetiminin ve planlama sisteminin geleneksel yapısı ve işleyiş süreçlerinden, uygulamalarından kaynaklanmaktadır.

Özet İngilizce :

As a technique which always analyses weak and strong side of the organization, actions happening outside so that organizations stay strong and prepared against fast changes, strategic planning or concept of strategic management has been performed in private sector in order to increase effectiveness and efficiency since 1950s. Strategic planning after 1980 became a subject in the domain of public administration and began to be performed. This happened as traditional public administration lost its ground and gave its place to the concept of new public management. Strategic planning in Turkey started to find its place in national planning system in 2000s. For this purpose legal and managerial infrastructure was made and strategic planning became compulsory for public organizations. in this study, the process in which strategic planning found its place in turkey's planning system was examined. The method was to analyze the results of practice and legal legislation framing the subject. According to the results; prepatory work of strategic planning which means a conceptual transformation in the planning domain of Turkish public administration has been continuing while there are some difficulties placing obstacles in the way of advantages and opportunities expected from strategic planning. These grow out of traditional structure of planning system and public administration in turkey and their working process along with the practice.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :