Cilt: 5 Sayı : 8
Phokaia Seramik Çöplüğü Alanı'ndan Ele Geçen Amphoralar - Amphorae, Recovered From The Pottery Dumpster Area In Phokaia
Murat FIRAT

1.4K 129

Öz   B. Anadolu’da yer alan antik kentlerde, M. Ö. 7. yüzyıldan itibaren yoğun biçimde üretilen bir form olan amphoranın ismi (Amphiphoreus ya da Amphoreus), iki taraflı anlamına sahip amphi ve pherein fiilinden üretilen phoros sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir. Sıvı (su, zeytinyağı, şarap vb.) veya kuru (tahıl vb.) maddelerin taşıma işleri için üretilen ve satılan bu formlar, aynı zamanda depolama faaliyetleri içinde kullanılmıştır. Bu çalışmada yer verilen amphoralar ise İzmir İli Foça İlçesi Atatürk Mahallesi, Akkaya Mevkii, 8 Pafta, 13 Ada 106. Parsel’de yürütülen kazılar sonucunda tespit edilmişlerdir. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar da, Phokaia antik kentine ait olan Roma Dönemi’ne ait bir seramik çöplüğü ortaya çıkarılmıştır. Alanda yürütülen çalışmalar sonucunda Phokaia üretimi olan kaba mutfak kapları, amphoralar ve kırmızı astarlı kap grupları birlikte ele geçmiştir. Bu eserler içerisinden ayrılan amphora grubunun, M. S. 1. - 5. yüzyıllar arasına tarihlendiği belirlenmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Phokaia, Akkaya, Seramik, Amphora, Roma.

Kaynakça

Almeida, M. J. & Carvalho, A. (1998). Ánforas da villa romana da Quinta das Longas (S. Vincente e Ventosa, Elvas): resultados de 1990 - 1998. Revista Portuguesa de Arqueologia, V. 1(2), 137 - 163.