Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk atasözleri ve deyimlerinde girişimcilik olgusu (sosyo-ekonomik açıdan bir bakış)

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü1, Bartın Üniversitesi, SBKY Bölümü2
Görüntülenme :
477
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türk atasözleri ve deyimlerinde girişimcilik kavramına yaklaşımı ortaya koymaktır.Girişimcilik kavramı hem ekonomik hem de sosyolojik açıdan önemlidir. Ekonomik açıdan toplumların en değerli kaynaklarından biri girişimci bireylere sahip olmak iken, sosyolojik açıdan ise girişimciliğe hazır bir alt yapının mevcudiyeti son derece önemlidir. Bu alt yapının en önemli unsurlarından birisi uzun yıllar toplumda paylaşılan ortak değerler, yani atasözleri ve deyimlerdir.Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu kapsamda atasözlerinde girişimcilikle ilgili, olumlu, olumsuz veya yansız (tarafsız) kavramlar taranmıştır. Çalışma neticesinde, girişimciliğe olumlu vurgu yapan atasözlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study, Turkish proverbs and statements reveals that entrepreneurial approach to the concept.The concept of entrepreneurship is important to both economic and sociological perspective. While Communities economically enterprising individuals to have one of the most valuable resources, sociological perspective, entrepreneurship is a ready availability of infrastructure is extremely important. One of the most important elements of this infrastructure in society for many years shared the proverbs and phrases of common values .In the study, qualitative research methods, content analysis technique was used. In this context, proverbs related to entrepreneurship, positive, negative or neutral (neutral) concepts were screened. As a result of the study, positive emphasis on entrepreneurship has been found to be more proverbs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :