Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürekli iyileştirme açısından iso 9000 (1994) kalite güvence sistemine ve iso 9000 (2000) kalite yönetim sistemine bakış

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İİBF1, Balıkesir Üniversitesi, Dursunbey MYO2
Görüntülenme :
641
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ISO 9000:1994 kalite güvence standardı ile ISO 9000:2000 kalite yönetimi sistemi sürekli iyileştirme açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın bulgularına göre, ISO 9000:2000'nin sürekli iyileştirme çalışmalarında; üst yönetime daha fazla görev yüklenmesi ve müşteri memnuniyetinin izlenmesi ve sistemin müşteri memnuniyetinin ne kadarını karşıladığını kanıtlaması istenmektedir. Ayrıca kalite el kitabı bölümünde kalite sistemini oluşturan süreçler arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması istenmektedir. Buna ek olarak ISO 9000:2000 sisteminin hem anlaşılırlık hem de uygulanabilirlik açısından ISO 9000:1994 standartlarından daha iyi olduğu söylenebilir. ISO 9000:2000 içsel denetim yapısına uyumluyken ISO 9000:1994 dışsal denetim yapısına uyumludur. İçsel denetim süreçler üzerinde yapıldığı için sürekli iyileştirme için daha uygundur. ISO 9000:1994 müşterilerle ilgili içe dönük bakış açısına dayandığı için müşterilerin ürünler hakkında ne hissettiklerini değerlendirmez. Müşterilerin ürünlerle ilgili değerlendirmeleri daha çok müşterilerin şikâyetiyle anlaşılır. Buna karşın ISO 9000:2000 müşterilerle ilgili dışa dönük bakış açısına sahip olduğu için müşterilerin ürünler hakkındaki değerlendirmeleri çok önemlidir. Bunun için müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve izlenilmesi zorunlu kılınmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, ISO 9000:1994 quality assurance standards and ISO 9000:2000 quality management system are evaluated for the continuous improvement by comparison. According to main findings of this study in the works of ISO 9000's continuous improvements; it is required to load more task to senior management, to monitor customer satisfaction and to prove how much the system meets customer satisfaction. Moreover, in the quality manual sections, it is required that is found out the relationship among processes which consist of the quality systems. Additionally, ISO 9000:2000 system is better than ISO 9000:1994 standards in terms of both capability of being understood and applied. ISO 9000:1994 is suitable for external audit structure, whereas ISO 9000:2000 is suitable for internal audit structure. The internal audit is appropriate for continuous improvement because it is carried out on the process.ISO 9000:1994, which bases on internal customer perspective, isn't evaluated what customers will feel about their firm's product. The evaluations of the customers are understood by the customer complaints. On contrary to this, the costumers' evaluation of the product is very important because of the fact that ISO 9000:2000 has got external perspective concerning to the costumers. That's why, the measuring and the monitoring of the customer satisfaction is mandatory.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :