Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stres kaynaklarının kariyer yönetimine etkileri

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü 1, Dumlupınar Üniversitesi SBE Yönetim ve Organizasyon ABD.2
Görüntülenme :
639
DOI :
Özet Türkçe :

Etki alanının ve işgörenler üzerindeki olumsuz özelliklerinin her geçen gün arttığı ve modern dünyanın hastalığı olarak bilinen stres, günümüz iş dünyasının en önemli sorunlarından bir tanesidir. Stres, günümüzde işletmeleri yakından etkilemekte ve özellikle insan kaynakları açısından giderek önem kazanmakta ve örgüt politikaları arasına girmektedir. Günümüz iş dünyasında bireyi kontrol altında tutan, kariyer planlama yapmasına engel teşkil eden ve verimlilik ve motivasyon üzerinde önemli etkilere sahip stres ve stres yönetimi konusu, giderek yaygınlaşmaktadır. Stresin, işgörenlerin performansları, örgütsel bağlılıkları ve iş tatminleri üzerinde etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Hem işgörenler hem de örgüt açısından çeşitli olumsuz etkileri bulunan stresi, aynı zamanda bireyin harekete geçmesini ve hedeflerine daha çabuk ulaşmasını sağlayan bir araç olarak da bakmak mümkündür. İşgörenlerin örgüt içinde verimliliğinin ve performansının artması, şüphesiz etkin bir stres yönetimi uygulamaları ile mümkündür. Çalışmada, stres kaynakları incelenmiş ve stres kaynaklarının, bireyin kariyer yaşamının üzerinde ne gibi etkileri olduğu konusu üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

If we consider its large impact area and its increasing negative effects on the employees every passing day, stress known as the sickness of modern world is one of the most important issues of today's business world. Recently, stress has been affecting the business organizations closely, becoming gradually one of an issue particularly in terms of human resources and being included in the policies of organization. In today's business world, the issue of stress and stress management have become gradually widespread by getting people under control, preventing them planning their career and having important effects on their motivations and their productivity. The effects of stress on employee's performances, organizational commitment and job satisfaction have been recognized. Stress has negative impacts on both employees and the organization, at the same time it is possible to consider the stress as a tool which sets people into action helping them to reach their target quickly. Surely, it would be possible to increase the employee's productivity and the performances in the organization by applying of effective stress management program.In this study, sources of stress were examined and the issue of its effects on the individual's career life were emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :