Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stratejik planlama çalışmaları çerçevesinde milli eğitim müdürlüğü çalışanlarının ve milli eğitim müdürlüğünden hizmet alanların kuruma ilişkin görüşlerinin belirlenmesi (kütahya ili)

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Atatürk Anadolu Tek. ve EML.2
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde (MEM) görev yapan çalışanların ve kurumdan hizmet alanların kuruma ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın, kurum çalışanları ve kurumdan hizmet alanlar olmak üzere iki evreni bulunmaktadır. Kurum çalışanları evrenini 2007 yılında Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan 104 kişi, kurumdan hizmet alanlar evrenini Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü'nden hizmet alan kurum çalışanları ile öğrenci velileri oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında; "Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlar Anketi" ve "Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Hizmet Alanlar Anketi" kullanılmıştır. Araştırmada genel olarak; kurum çalışanlarının memnuniyet düzeyi düşük, kurumdan hizmet alanların ise daha yüksek bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre, kurumun güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiş, bu verilere göre çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the opinions of the employees who serve for National Local Education Authority (NLEA) in Kütahya and the opinions of the service takers from the NLEA about the organization itself. The research was conducted by the use of survey method. The research has two different populations: employees and service takers. The employee population constitutes 104 employees who work at National Local Education Authority (NLEA) of Kütahya in 2007 and the service takers population constitutes the employees working for organization which take service from the National Local Education Authority (NLEA) of Kütahya and parents of the students. The data that was needed to attain the aims of this research was collected by means of a survey entitled "NLEA Employees Questionnaire" and "NLEA Service Takers Questionnaire". With this research, generally, it was found that satisfaction level of people working for organization was low and of service takers was higher. Strengths and weaknesses; opportunities, and threats of the organization were determined according to the findings by which several suggestions were developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :