Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sözcük türleri öğretiminde jigsaw tekniğinin etkisi

Yazar kurumları :
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı dil bilgisi öğretiminde sıfat, zarf, zamir ve isim örnekleminde sözcük türlerini dikkate alarak Jigsaw tekniğinin akademik başarı üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırma kapsamında bu amaçla Ağrı ilinde bulunan bir ilköğretim okulunda "kontrol gruplu ön test-son test modeline" uygun deneysel bir çalışma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, ''Sözcük Türlerinin Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkililiğini Belirleme Ölçeği'' kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin anlamlılığını belirlemek amacıyla SPSS istatistik programı aracılığıyla Mann-Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıra Farkı testleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin son test başarı puanları arasında fark olmadığı yani hem Jigsaw tekniğinin hem de öğretmen merkezli öğretimin uygulandığı grubun başarılarının benzer olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of the research is to define the effects of Jigsaw technique on academic success, considering names, adjectives, adverbs and pronouns samples the word types in the teaching of grammer. With the scope of this research, an experimental study suitable to "the model of pre-last testing with checking group" was done in a primary school in Agri. In this research as a gathering information tool " The Scale of Identifying the Effectivenes of Jigsaw Technique in Teaching of Word Types" was used. Aiming at identifying the meaningfulness of data of gathered information from the study, with the help of the SPSS statistics programme, the tests of Mann-Whitney U and Wilcoxon Signed Order Differece were applied. As a result of the research, it is idendified that there is no differece between the students of experiment and checking groups; so, it is identified that success of the groups which were applied both Jigsaw technique and teacher centered teaching, are similar.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :