Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal öğrenme teorileri işığında yasadışı göç ve etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Göçün günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmesine neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; ekonomik eşitsizlik, devletlerin vatandaşlarının can güvenliliğini sağlayamaması, siyasi çalkantılar ve şiddet eylemleri olarak sayılabilir. Kaynak veya hedef ülke olsun ya da olmasın, tüm devletleri zor durumda bırakan yasadışı göç, yasadışı göçmen ve mülteci sorunlarına hem ulusal, hem de uluslararası alanda çözüm arayışları sürmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına yasadışı yollardan giriş yapan ve İstanbul ilinde yakalanan Asyalı yabancı uyruklu şahısların sosyo-ekonomik profillerinin ortaya konulmasına gayret edilmiştir. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Takip Kontrol Büro Amirliği'nde sınır dışı edilmek üzere bekletilen 18-50 yaşları arasındaki Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu yasadışı göçmenlere yarı yapılandırılmış bir anket uygulanarak, söz konusu kişileri göçe iten nedenler ve gidilmek istenen hedef ülke araştırılmıştır. Böylelikle, sosyal öğrenme teorisi ile yasadışı göçmenler arasındaki bağıntının ortaya konması amaçlanmıştır.

Özet İngilizce :

There are many factors that make "migration" become one of the biggest problems of the contemporary world. The most significant ones of these factors are economic inequality, states' incompetence in securing their peoples lives, political turmoil and acts of violence. No matter they are the source or target countries, all nations are in search of possible national and multinational solutions against the issue of illegal migration, illegal immigrant and refugee that chronically delivers great deal of problems. In this study, introducing the socio-economic profiles of the Asian originated foreigners that entered Turkey illegally and arrested in Istanbul was aimed. To this end, Afghan, Bangladeshi and Pakistani illegal immigrants of ages 18 to 50 who are kept for deportation at Istanbul Foreigners Department Pursuit and Control Bureau were interviewed. To find out the reasons of illegal migration and the target countries, a semi-structured questionnaire was used during the interviews. Thus, it is aimed to show the relationship between learning theory and illegal immigrants.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :