Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinin tarih ve coğrafya derslerine yönelik tutumları (adıyaman örneği)

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğrt.ABD.1
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı sosyal bilgiler öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin tarih ve coğrafya dersine karşı tutumlarını tespit etmek ve bu derslerle ilgili görüşlerini almaktır. Çalışma Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan 101 sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencisi ile yapılmıştır. Tarih ve coğrafya dersi ile ilgili öğrencilerden alınan nitel ve nicel veriler değerlendirilmiş, frekans, yüzdelik ve aritmetik ortalamaları alınmış ve anket sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin tarih ve coğrafya konularına karşı ilgili ve istekli oldukları ancak öğretmenlerin dersi işleyişlerinin ve uyguladıkları yöntem ve tekniklerin bu ilgi ve isteği sürdürmede etkili olduğu, belirtilmiştir. Öğrencilerin tarih dersine oranla coğrafya dersine karşı daha ilgili ve istekli olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this work is to determine the attitudes of Department of Social Sciences Teaching students' towards the history and geography courses and also to obtain the students' opinions about related courses. The study was carried out with the 101 students of Department of Social Sciences Teaching studying in Faculty of Education in Adıyaman University. Quantitative and qualitative data in relation of history and geograpy courses taken from the students were evaluated. In addition, frequency, percantage and arithmetic means of them were figured out and the results of questionnaires were also evaluated. The results of the study showed that students were eager to learn the subjects of history and geography, but the results also indicated that the methods and techniques used by the teachers were critically essential to maintain the eagerness and interest of the students. Furthermore, It was revealed that students were much more eager to take geography courses in comparision to take history courses. In other words, students' attitudes towards History and Geography are quite positive.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :