Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal adalet bağlamında örgütsel itibar kavramına bakış

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
544
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal adalet, toplumun ürettiği tüm imkanların o toplumu oluşturan üyeler tarafından adil bir şekilde paylaştırılması olarak tarif edilebilir. Bu kavram sosyal sınıflar arasındaki tüm çelişkileri en aza indirmeyi amaçlar, fırsat eşitliği ve adalet kavramlarıyla da yakından ilişkilidir. Örgütler misyon ve vizyonlarını belirlerken bu iki kavramın önemine gereken değeri verirler ise toplumsal yaşamlarında itibarlı birer kurum haline daha kolay gelebileceklerdir.İtibar, örgüt değerleriyle toplum değerlerinin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. İtibar bir sonuçtur, kazanılması zor, kaybedilmesi ise çok kolaydır. Bu bakımdan örgütler itibar kazandırıcı aktiviteler yapmak için toplumsal değerlerle uyumlu çalışma yanında onu kaybetmemek için de azami dikkati göstermelidirler.İtibar, örgüt gerçekliği ile sosyal algının uyumlulaşması sonucu oluşan itibari bir durumdur. Ne yapılırsa yapılsın tam bir mutabakatın sağlanması mümkün değildir. Örgütün toplumdan beklentileri ile, toplumun örgütten beklentileri tam anlamıyla örtüşmez, tam örtüşme durumunda her iki taraf da varlık nedenlerini yitirirler, itibar kavramı da anlamsız hale gelir.

Özet İngilizce :

Social justice is to be shared all possibilities that is produced by all community members. Organizations as social actors that provide justice and equal opportunities make them respected within the community.Reputation emerges from the interactions between organization values and social values.It is difficult to earn reputation but it is easy to lose it. As a result, organizations should work in occurance with social values to make activities in order to earn credibility and to give maximum attentions not to lose their reputations.Reputation is a relative situation at coherence between organization realities and social perception. .Life is comstantly open to cahange. If an organization could be the same course with the society in this changing environment, common ground can be captured. Managers should think together corporate communication and social resposibility fort he formation of organizational values.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :