Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenliği anabilim dalında kullanılan ölçme araçları üzerine bir inceleme

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği A.B.D.1
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda sınavlarda kullanılan ölçme araçları incelenmiştir. Araştırma, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda yapılmıştır. İncelenen dokümanlar 2009-2010 öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavlarında uygulanan ölçme araçlarından oluşmaktadır. Araştırma verileri gözlem, doküman inceleme ve görüşme teknikleri ile toplanmıştır. Sınavı yapılmayan derslerle ilgili bilgiler görüşme yolu ile elde edilmiştir. Toplam 24 sınav evrakı incelenmiştir. Araştırma sonucunda: Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı'nda yapılan sınavlarda "uygulama, sınav ve uygulama+sınav" şeklinde 3 tür ölçme yapıldığı, "yazılı yoklama, çoktan seçmeli test ve karma" şeklinde hazırlanan ölçme araçlarının kullanıldığı, bunlar içinde en çok "yazılı" yoklama türünün tercih edildiği, ölçme araçlarının soru sayılarının genelde az olduğu, sınavlarda verilen cevaplama sürelerinin tamamına yakınının 40 dakikanın altında olduğu, sınavlarda en az 20 dakikanın en çok ise 60 dakikanın verildiği, ölçme araçlarının genel olarak bilgisayarla yazılarak hazırlandığı, bazı ölçme araçlarında yönerge ve cevap anahtarının olmadığı tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the examinations tools conducted in main scientific branch "Primary School's Teaching", were studied. The study was carried out in main scientific branch "Primary School's Teaching" of Ahmet Kelesoglu Educational Faculty, Selcuk University. The documents analyzed were consisted of assessment (measuring) instruments applied during the sub-examinations of fall semester in the educational year 2009 -2010. Data of study were collected via reviewing observation, document analysis and interview. The data related to the courses, on which the examination was not conducted, were collected via interview. Totally, 24 of examination documents were investigated. In the examination conducted in main scientific branch "Primary School's Teaching", it was determined that 3 sorts of assessment was conducted as "exercise", "examination", and "exercise + examination"; that assessment instruments prepared as "written examination", "multiple choice test", and "mixed examination" were used; that the most preferable one among then was written examinations; that the numbers of the questions in the assessment instruments were generally lees; that answering time given during exams were below 40 minutes; that minimum 20 minutes, maximum 60 minutes were given during the exams; assessment instruments were prepared by writing on computer media; and there was no answer key in some assessment instruments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :