Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi beceri algılarının cinsiyet, deneyim süresi ve okulun bulunduğu yerleşim yeri değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Genel tarama modelinde olan araştırmanın evrenini, 2008-2009 eğitim öğretim yılında Burdur ilinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Burdur ili Merkez, Ağlasun, Kemer, Gölhisar ile Bucak ilçelerindeki resmi ilköğretim okullarında öğretmenlik yapan 401 sınıf öğretmeni de araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri "Sınıf Yönetimi Beceri Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama ve standart sapmanın yanı sıra t-testi ve MANOVA istatistik teknikleri kullanılmıştır. Bu işlemler bilgisayar ortamında SPSS 15.0 paket programı yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin bütün boyutlarındaki algıları cinsiyete göre farklılaşmamakla birlikte deneyim sürelerine ve okulların bulundukları yerleşim yerlerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

This research aims to determine the classroom management ability perceptions differ according to the teachers' gender, the durations of the experiment and the location of the school. General survey model was used in the research. The sample of the study includes 423 public primary school teachers. However, in the research, 401 classroom teachers are reached in centrum of Burdur, the others are in Ağlasun, Kemer, Gölhisar district with Bucak district in Burdur. Data of the study was collected with the teacher, classroom management ability scale and the demographic information form. Numerous statistical techniques such as means and standard deviations, t-test and MANOVA were used for analyzing the data. Statistical analysis of the data was done by computer, using SPSS Version 15.0. This research findings show that the classroom teachers' classroom management ability perceptions in all dimensions weren't differing by gender but were differing by the durations of the experiment and the locations of the schools.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :