Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sektörel kümelenmelerde çalışma koşullarının algılanması: sultanahmet turizm kümelenmesi örneği

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi İİBF Turizm İşletmeciliği Bölümü1
Görüntülenme :
734
DOI :
Özet Türkçe :

Sektörel kümelenmeler ortaya çıkardıkları avantajlarla işletmelerin rekabet gücünü önemli oranda artırmaktadırlar. En önemli faydaları işletmeler arasında artan bilgi transferi, yenilikçilik, ölçek ekonomilerine bağlı maliyet avantajları vb.dir. İşletmeler arasında yüksek bilgi transferi ve birlikte hareket etme yaklaşımı benzer çalışma koşullarını da ortaya çıkarmaktadır. Bu bakımdan kümelenme işletmelerinin oluşturduğu evrende ortaya çıkan çalışma koşullarının da kendi içinde bir bütünlük göstereceği görülmektedir. Kümelenme teorisi gereği bu benzer uygulamaların etkinliğinin de kümelenme dışı işletmeler karşısında daha yüksek olması gerekmektedir. Yapılan alan çalışmasında Sultanahmet Bölgesi bir turizm kümelenmesi olarak ele alınmıştır. Bu bölgede yerleşik otellerin çalışanlarının bölge genelinde hakim olan çalışma koşullarını algılamaları sınanmıştır. Çalışanların kümelenmenin sunduğu çalışma koşullarını; bölge otellerindeki İKY uygulamaları, bölgede çalışmanın kariyer gelişimine katkısı, bölgenin çevre ve ulaşım özellikleri, ücret ve rahat çalışma ortamı, başka iş kollarında çalışma olanağı boyutlarında algıladığı tespit edilmiştir. Bunlardan yalnızca ücret ve rahat çalışma ortamı boyutunun kümelenmede çalışmaya devam isteğini açıkladığı görülmüştür.

Özet İngilizce :

Industrial clusters sustain competitive advantage of firms within the opportunities they created. The opportunities provided by cluster are knowledge transfer between clustered firms, innovation capacity, and cost advantages related to scale economics etc. Knowledge transfer between firms, high-degree imitation of products and processes, and common ways opposite competition provides similar working conditions. Therefore, the working conditions in cluster will be homogenous. The effectiveness of these homogenous conditions is expected to be higher than other firms located separately. In this study, Sultanahmet District is considered as a “tourism cluster”. It is tested that how the employee of hotels located in Sultanahmet percept working conditions in district/cluster. The employee percept working conditions under the factors of; HRM applications in clustered hotels, the contribution to career development, environmental and transport possibilities, compensation and comfort at work-place, possibilities to work in other industries. It found that only “compensation and comfort at work” has significant effect on the desire of continuing to work in the cluster.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :