Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şebeke organizasyon nedir, ne değildir?

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
710
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amaçları şunlardır: (1) Yerli ve yabancı literatürde şebeke organizasyonla ilgili var olan geçerli tanımlamaları ortaya çıkarmak, (2) şebeke organizasyonların henüz tam olarak bilinmeyen boyutlarını açığa çıkarmak ve son olarak (3) "şebeke organizasyon nedir, ne değildir?" sorusunu bir model bağlamında çözümleyebilmektir. Bu amaçlarla İnternet'teki arama motorları ve üniversite kütüphanesinin abone olduğu veri tabanları vasıtasıyla pek çok kitap bölümü ve bilimsel makale toplanmıştır. Araştırmacı, gerek teorik gerekse uygulamaya dayalı olan bu bilgi kaynaklarını tam olarak irdelemeye çalışmıştır. Özellikle uygulama sonuçlarına dayanarak şebeke organizasyonlarla ilgili henüz bilinmeyen boyutları ortaya çıkarabilmek için çaba harcamıştır. "Şebeke organizasyon nedir?" sorusu bağlamında bu örgütlenme biçimiyle ilgili geçerli tanımlamalar ve açıklamalar açığa çıkarılmıştır. "Şebeke organizasyon ne değildir?" sorusu ile de bu organizasyon biçimi için geçerli olamayacak durumlar tartışmaya açılmıştır.

Özet İngilizce :

The purposes of this research are; (1)The identification of local and foreign valid definitions for network organizations, (2) Identification of unknown dimensions for network organizations yet and finally (3) '' What is network organization? Or what is not?'' question will come to a solution in a model. There were collected many book sections and scientific articles via seach engines on internet and the scientific data bases which the university has a sucscription. Researcher has fully analysed both theoretical and practical knowledge sources. Especially the effort had been made to discover the dimensions yet unknown results on network organizations. Valid definitions and explanations have been discovered on this type of organization related with the question of ''What is network organization?'' The situations which is not related with this type of organization formations had been set up for new opinions with the question of '' What is not a network organization?''

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :