Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Resim dersinin oluşturmacı öğrenme yaklaşımı ile uygulanmasına yönelik öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü1, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitimi Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Resim Dersi'nin oluşturmacı öğrenme yaklaşımı ile uygulanmasına yönelik öğrencilerin görüşlerini değerlendirmektir. Araştırma Diyarbakır Ziya Gökalp Anadolu Lisesi ve dokuzuncu sınıf öğrencisi otuz dokuz kişi ile sınırlıdır. Araştırma nitel bir çalışmadır. Veriler, araştırmacıların geliştirdikleri açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formuna öğrencilerin verdikleri yanıtlardan elde edilmiştir. Elde edilen veriler "içerik analizi" yöntemi ile çözümlenmiştir. Oluşturmacılık; bireyin, konu hakkındaki kendi anlayışını oluşturmasına izin verecek şekilde eğitilmesini öngören bir kuramdır. Bu kuramda öğretmenin amacı bilgiyi doğrudan öğretmek değil, bireyin konuyla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmasına yardımcı olmaktır. Araştırmada, "oluşturmacı öğrenme yaklaşımı etkinliklerinin" öğrencilerin dersteki başarılarında etkili olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte öğrenciler derste en çok hoşlandıkları an olarak, özellikle grup dinamiği ve belgesel izleme etkinliği ile müze gezilerinin olduğunu ifade ettikleri anlaşılmıştır. Ayrıca derse yönelik düşüncelerinin oluşmasında müzelere gözlem gezisi gerçekleştirmenin ve görerek öğrenmenin etkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, Orta Öğretim Resim Dersi Öğretim Programları'nda oluşturmacı öğrenme yaklaşımı etkinliklerine yer verilmesi önerilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to evaluate the opinions of students towards constructivist learning activities conducted in art lesson . Thirty-nine samples are selected from Ziya Gökalp Anatolian High School 9th Grade students. This research is a qualitative study. The data was collected from the answers of the students to a questionnaire developed by researchers, which consists open ended questions. The data obtained was construed with "descriptional analysis" method. Constructivism theory forsees that individuals should be educated by allowing to form his or her own understanding about a subject. In this theory the aim of teaching is not direct instruction but helping the indiviual to discover the facts about a subject. In this research it is found that "the techniques of constructivist learning approach" affects the performance of the students in the classroom. Additionally It is understood that students have expressed the most pleasing moment during the lessons as, especially, group dynamics, watching documentaries and visiting museums. Also when forming an opinion towards the lessons, arranging observational museum visits and learning by observing is found to be effective. According to the results of this research, it is suggested that constructivist leaning activities should be accommodated in Secodary Education Painting Lesson Learning Programs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :