Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Regional disparity and clusters in turkey:a lisa (local indicators of spatial association) analysis

Yazar kurumları :
Dumlupınar University, Dept. of Economics1
Görüntülenme :
490
DOI :
Özet Türkçe :

In recent years, regional disparity problem across provinces and regions of Turkey and solving suggestions have been debated by many scientist and politicians. East and West dualism is very clear that Western part of the country is significantly more developed than the East. This situation can be shown the tools of spatial statistics reveal the presence of spatial dependence across provinces and regions. The presence of heterogeneity is reflected in the distribution of Local Indicators of Spatial Association (LISA) statistics. The aim of this study is to present a LISA analysis by using GeoDa (Geographic Data Analysis Program) in order to show regional disparity and clusters in Turkey. This paper present important result on the distribution of growth in provinces of Turkey and its relation with other important indicators of development. Findings shows that powerfulness (or weakness) of per capita GDP levels of provinces parallel to patent applications, automobile numbers, electricity consumption, entrepreneurship, net migration rates, unemployment rates, per capita export and import, literacy rates, university degrees, and bed numbers of per hundred thousand patients in Turkey. Despite East and South Eastern Anatolia provinces obtain high level public investment values; these cities have less level per capita income.

Özet İngilizce :

Son yıllarda, Türkiye’nin bölgeleri ve illeri arasındaki bölgesel eşitsizlik problemi ve çözüm önerileri pek çok bilim insanı ve politikacı tarafından tartışılmaktadır. Doğu ve Batı dualizmi çok açıktır ki, ülkenin batı bölgeleri belirgin bir şekilde doğusundan daha fazla gelişmiştir. Bu durum iller ve bölgeler arasındaki mekansal bağımlılığın ortaya çıkarılması için kullanılan mekansal istatistiğin araçları ile gösterilebilir. Heterojenitenin varlığı LISA istatistiklerinin dağılımında yansıtılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bölgesel eşitsizlik ve yığışımlar göstermek için GeoDa programı kullanarak bir LISA analizi sunmaktır. Bu çalışma, Türkiye’nin illerinde büyümenin dağılımı ve kalkınmanın diğer önemli göstergelerle ilişkisi üzerine önemli sonuçlar sunmaktadır. Bulgular göstermektedir ki, Türkiye’de illerin kişi başına GSYİH düzeyinin yüksekliği (azlığı), patent başvuruları, otomobil sayıları, elektrik tüketimi, girişimcilik, net göç oranları, işsizlik oranları, kişi başına ithalat ve ihracat, okuryazarlık oranı, üniversite mezunlarının sayısı, bin hasta başına düşen yatak sayısına paraleldir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu illeri yüksek düzeyde kamu yatırımı almasına rağmen, bu şehirler düşük seviyede kişi başına gelire sahiptir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :