Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Personel seçiminin analitik hiyerarşi prosesi yöntemiyle gerçekleştirilmesi

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu1
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Globalleşmenin neden olduğu bilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumları daha kaliteli insan kaynağına sahip olmaya zorlamaktadır. Bu ise ancak yeterli potansiyele sahip personel seçimi ile sağlanabilmektedir. Uygun personel seçimi problemi, çok kriterli karar verme problemi olarak sınıflandırılabilir. Bu çalışmanın amacı; işletmelerde istihdamı düşünülen personelin seçimi esnasında, karar verme tekniği olarak geliştirilen Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yönteminin kullanılabileceğini göstermektir. Çalışma, oluşturulan model bir örnek üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The developments in information and technology caused by globalization oblige the enterprises to have much more qualified human resource. This can only be provided via personnel selection having adequate potential. The problem of personnel selection can be classified as multi criteria decision making problem. The aim of this study is to show that Analytic Hierarchy Process (AHP) Method, developed as decision making method can be used during personnel selection thought to be employed in enterprises. The study has been applied on a sample model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :