Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ostim organize sanayi bölgesinde girişimcilik açısından kültür ve kişilik özelliklerinin analizine yönelik bir alan araştırması

Yazar kurumları :
DPÜ UBYO Muhasebe Bölümü1, Fatih Üniversitesi Sağlık Bilimleri MYO2
Görüntülenme :
600
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimcilik sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir. Girişimcilik geri kalmış ülke ekonomileri için yapılanmanın, gelişmekte olan ülke ekonomileri açısından kalkınmanın, ileri ekonomiler için ise zenginlik ve refah oluşturmanın temel kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Toplum içerisindeki girişimcilerin üzerindeki bireysel ve toplumsal etki boyutları irdelenerek, girişimciliğin gelişimini hızlandıracak yaklaşımların ortaya çıkmasına yardımcı olacak ilişkilerin tespiti, ülke ekonomisinin gelişimine de büyük avantaj sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalardaki girişimcilerin profilinin ortaya çıkarılmasıdır. Bunun için girişimcileri, literatürde genel kabul görmüş, girişimci özelliklerine göre değerlendirmek; kültürel değerler boyutu ile kişisel özelliklerini ortaya çıkararak bölgesel bir girişimcilik tipolojisi oluşturmaktır.

Özet İngilizce :

Entrepreneurship in the transition to industrial society to information society has become an increasingly important issue. Entrepreneurship for the economies of underdeveloped countries structuring, development in terms of economies of developing countries, advanced economies are considered as the main source of creating wealth and prosperity. Impact on the individual and social dimensions of entrepreneurs in society is examined and the emergence of approaches that will help accelerate the development of entrepreneurship in determining relationships, will provide a great advantage to the development of the country's economy. The purpose of this study, firms operating in Organized Industrial Zone OSTİM to reveal the profile of entrepreneurs. For this, entrepreneurs, generally accepted in the literature, according to the entrepreneur is to assess the personal characteristics of size and revealing cultural values to create a regional typology of entrepreneurship.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :