Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel bağlılığın iç hizmet kalitesi üzerine etkisi: kamu ve özel sektör çalışanları üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Aksaray Üniv. İİBF1
Görüntülenme :
623
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; örgütsel bağlılık boyutları ile iç hizmet kalitesi boyutları arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek, ikincisi ise; örgütsel bağlılık boyutlarının ve iç hizmet kalitesi boyutlarının çalışanın çalıştığı sektör (kamu ve özel) açısından bir fark oluşturup oluşturmadığını test etmektir. Bu amaç doğrultusunda Aksaray Belediyesi merkez hizmet biriminden 69 ve A ve B alışveriş merkezlerinden 73 olmak üzere toplam 142 çalışana anket yapılmıştır. Araştırma sonucunda örgütsel bağlılık boyutları ile iç hizmet kalitesi boyutları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu ve örgütsel bağlılığın iç hizmet kalitesini etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca duygusal bağlılığın kamu ve özel sektör çalışanlarına göre farklılık gösterdiği de belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study has essentially two goals. The first one is to determine if there is a relationship and correlation between the aspects of organizational commitment and internal service quality. The second is to examine whether the aspects of organizational commitment and internal service quality make any difference between the sectors (public or private) that the employees work. To test it; a poll was administered on 142 employees, 69 from Aksaray Municipality headquarters and 73 from A and B shopping centers. According to survey results; there is a positive relationship between the aspects of organizational commitment and internal service quality, and organizational commitment affects the internal service quality. It is also determined that emotional commitment varies between the workers of public and private sectors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :