Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okullarda zorbalık ve mağduriyet: amerika birleşik devletleri örneği

Yazar kurumları :
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü1, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Hizan İlçe Emniyet2
Görüntülenme :
575
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) okullarda görülen zorbalık davranışları incelenmektedir. Okullarda öğrencilerin fiziksel ve sözlü zorbalığa maruz kalmaları sebebi ile mağdur olmaları, ABD'de çözüm aranan önemli sorunlar arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, 2005 yılında ABD'de gerçekleştirilen ve yedi farklı zorbalık türü belirleyen Suç Mağdurları Ulusal Surveyinin (National Crime Victimization Survey) verileri kullanılmakta ve analiz edilmektedir. Çalışma kapsamında ilk olarak, demografik değişkenlerin ve okulla ilişkili değişkenlerin farklı türdeki zorbalık davranışları ile ilişkisi incelenmektedir. Ardından, tüm bağımsız değişkenlerin (demografik, okulla ilgili, algısal ve güvenlik/disiplin) zorbalık davranışlarının mağduru olunmasındaki etkisi analiz edilmektedir. Çalışmanın örneklemini 12-18 yaşları arasındaki 7.112 ortaokul ve lise öğrencisi oluşturmaktadır. Analizlerde esas olarak Ki-kare ve lojistik regresyon metotları kullanılmaktadır. Araştırma sonucunda, zorbalık davranışı mağduru olunmasında çeşitli faktörlerin (örneğin; cinsiyet, ekonomik durum, yaş, bazı algılar, bazı güvenlik değişkenleri gibi) etkili olduğu görülmüştür. Bazı değişkenler ise (örneğin; cinsiyet) fiziksel ve sözlü zorbalık mağduriyeti açısından değişiklik gösterebilmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, bullying behaviors experienced at the schools in the United States of America (USA) is examined. Victimization of students in the schools due to physical and verbal bullying is among the important problems that wait for solution in the USA. This study uses and analyzes the data of National Crime Victimization Survey that was carried out in 2005 in the USA and lists seven types of bullying. This study, firstly, examines the relationships between different type of bullying behaviors, and demographic and school related variables. Then, possible effects of all independent variables (demographic, school related, perceptional, and discipline/security) on being victims of bullying behaviors are analyzed. The sample of this study is 7.112 that include students between the ages of 12 and 18 from secondary and high schools. Chi-square and logistic regression methods are used for statistical analyses. Findings of the study reveal that different factors (i.e. sex, economic condition, age, some perceptions, some security related issues) are effective in terms of being victims of bullying behaviors. Findings of the study also indicate that some factors (i.e. sex) vary in terms of being victims of physical and verbal bullying.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :