Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının algılarına göre görsel okuryazarlık düzeylerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Çavuş ŞAHİN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının algılarına göre görsel okuryazarlık düzeylerini değerlendirmektir. Betimsel çalışma olan bu araştırmada, tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, örneklemini 5 Anabilim Dalında öğrenim gören 1.- 2. ve 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının; görsel öğrenme, görsel ayırt etme, görsel dil, renk ipuçları düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, öğretmen adayları görsel öğrenmeye yönelik maddelerin çoğuna "her zaman" katılmaktadır. Görsel ayırt etmeye, görsel dile ve renk ipuçlarına yönelik maddelerin çoğuna "genellikle" katıldıkları görülmektedir. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak, öğretmen adaylarının bölümanabilim dalları, eğitim gördükleri sınıf düzeyi arasındaki farklılıkların en aza indirilebileceği önerileri geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to evaluate the visual literacy levels of prospective teachers according to their perceptions. In this descriptive study, survey method was used. The study was carried out at Çanakkale Onsekiz Mart University. The sampling covered 1st, 2nd and 3rd year students of 5 departments. The findings of the study showed that prospective teachers' levels of visual learning, visual discrimination, and visual language and colour tips were high. Moreover, they "always agreed" about the items pertaining to visual learning. It was also observed that they "usually agreed" about the items on visual discrimination, visual language and colour tips. Based on the resultant data, suggestions were put forth so as to minimize the differences between the levels of classes of the prospective teachers and of their departments.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :