Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Multicultural society and islamic fundamentalism: “my son the fanatic” by hanif kureishi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
684
DOI :
Özet Türkçe :

Multiculturalism can be defined as a sociopolitical movement which equally appreciates and promotes multiple cultures. In a multicultural country adopting multiculturalist policies, distinct ethnic, religious and cultural groups must be considered 'equal'. So far, the practices of multiculturalism in various Western countries have caused many problems. As a political doctrine, multiculturalism has been accused of causing Islamic fundamentalism. The aim of this study is to examine the relationship between a multicultural society and fundamentalism reflected in "My Son the Fanatic" (1994), a short story written by Hanif Kureishi, a famous Pakistani-British author.

Özet İngilizce :

Çokkültürlülük, birden fazla kültürün eşit şekilde tanınmasını, saygı gösterilmesini ve teşvik edilmesini öngören sosyopolitik bir akımdır. Çokkültürlülük politikalarını benimsemiş çokkültürlü bir toplumda, birbirinden farklı etnik, dini ve kültürel gruplar birbirlerine eşit kabul edilmek zorundadırlar. Günümüze dek, pek çok Batı ülkesinde çokkültürlülük uygulamaları bazı problemler yaratmıştır. Siyasi bir doktrin olarak çokkültürlülük, İslami köktendinciliğe yol açmakla suçlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Pakistan asıllı İngiliz yazar Hanif Kureishi'nin 1994 yılında kaleme aldığı "Fanatik Oğlum" isimli kısa hikâyesinde yansıttığı İslami köktendincilik ve çokkültürlü toplum ilişkisini araştırmaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :