Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mülkiyet kavramının tarihsel gelişimi sürecinde ortaçağ ve reform hareketi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
627
DOI :
Özet Türkçe :

Mülkiyet kavramı, ekonomik kavramların en önemlilerinden birisi olup, mülkiyet ilişkileri, üretim ilişkileri ve toplumsal olayların temelinde yatan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Kavramın ortaya çıkışı, ilkel topluluklara kadar uzanmakta olup, meydana gelen önemli sosyal, ekonomik, dini ve siyasi gelişmelerle birlikte anlam ve içerik bakımından önemli değişikliklere uğramıştır. Toplumun sınıflara ayrılmasının, sınıflar arasındaki çatışmaların en temel noktası olan mülkiyet kavramının ne olduğunun anlaşılması, ekonomik ve toplumsal çözümlemeler yapmak için oldukça önemlidir. Bu bağlamda çalışma kapsamı içerisinde, Batı'da Kilisenin egemenliği altında bin yıldan fazla süren Ortaçağ'da mülkiyet ilişkileri ve Reform'la birlikte gelen dinde yenileşme çabalarıyla birlikte mülkiyet kavramına ilişkin bakış açılarındaki değişmeler ele alınmıştır. Ortaçağ düzenine hâkim olan feodal toprak düzeni, Kilisenin rolü, Skolastik düşüncenin en önemli ve etkili temsilcisi olan St. Thomas Aquinas, Reform hareketinin önemli temsilcileri olan Martin Luther ve John Calvin'in mülkiyet hakkındaki görüşleri bu anlamda ele alınmış ve incelenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The concept of property, is the most important economic concepts, property relations, production relations and the underlying social phenomena is emerging as a problem. The emergence of the concept, reaching up to primitive communities is important in the social, economic, religious, and political developments, has undergone significant changes with respect to the meaning and content. Separation of the classes of society, the basic point of conflict between the classes is to be understood the concept of property, economic and social analysis is very important to do. In this context, within the scope of the study, which lasted more than a thousand years under the rule of the church in the West in the Middle Ages religion that came with the reform of property relations and the efforts of Reform'la with changes in angles of view on the concept of ownership is considered. Territorial organization of the medieval feudal order of the judge, the role of the church, St. Scholastic thought, which represents the most important and influential. Thomas Aquinas, Martin Luther and John Calvin are important representatives of the Reform movement views on property in this sense have been studied and analyzed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :