Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe mesleğinde kadın olmak bir sorun teşkil eder mi?

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

Diğer birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de muhasebe meslek mensuplarının profili incelendiğinde kadın muhasebe meslek mensuplarının sayısının erkek muhasebe meslek mensuplarının sayısından az olduğu görülmektedir. Bu çalışmada cinsiyete dayalı ayrımcılığın bu dikkat çekici durumun açıklanmasında ana faktörlerden biri olduğu kabul edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kadın meslek mensuplarının cinsiyete dayalı ayrımcılık nedeni ile sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla İstanbul ilindeki kadın muhasebe meslek mensuplarına bir anket uygulanmıştır.

Özet İngilizce :

Like in many other countries, when profile of the Turkish accounting profession examined it can be seen that number of woman members of the profession is less than number of man members of profession. In this study sex discrimination is assumed as one of the main reasons to explain this eye-catching situation. The purpose of the study is to reveal whether woman members of accounting profession encounter problems due to sex discrimination or not. For this purpose a survey is applied to woman member of accountants in Istanbul.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :