WHAT KIND OF A LEADER CAN PREVENT FRAUD? A THEORETICAL VIEW UNDER VALUE RELEVANCE THEORY AND FRAUD DIAMOND MODEL
HANGİ TÜRDE BİR LİDER HİLEYİ ÖNLEYEBİLİR? DEĞER İLGİLİLİĞİ TEORİSİ VE HİLE ELMASI MODELİ ÇERÇEVESİNDE KURAMSAL BİR BAKIŞ AÇISI
Soner GÖKTEN,Cansu TANYOLAÇ,Buket ATALAY
37 261

Anahtar Kelimeler

Avolio, B. J. ve W. L. Gardner. 2005. “Authentic Leadership Development: Getting To TheRoot of Positive Forms of Leadership”, The Leadership Quarterly, 16(3), 315-338.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2018
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Soner GÖKTEN
Cansu TANYOLAÇ
Buket ATALAY