A PRAGMATIC APPROACH TO DIGITAL PARADIGM IN THE E-TRANSFORMATION PROCESS IN ACCOUNTING AND AUDITING ONTOLOGY WITH THEORETICAL AND PHILOSOPHICAL VIEW
MUHASEBE VE DENETİM ONTOLOJİSİNDE E-DÖNÜŞÜM SÜRECİ KAPSAMINDAKİ DİJİTAL PARADİGMALARA TEORİK VE FELSEFİ AÇIDAN PRAGMATİK YAKLAŞIM
Fatma TEKTÜFEKÇİ
22 261

Anahtar Kelimeler

Aghaei, S., M. A. Nematbakhsh ve H. K. Farsani. 2012. Evolution Of The World Wide Web:From Web 1.0 To Web 4.0, International Journal of Web & Semantic Technology, 3 (1).
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2018
Bölüm ANABOLUM
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2018


Makalenin Yazarları
Fatma TEKTÜFEKÇİ