Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin türk mutfağının tanıtım ve pazarlanmasına ilişkin görüşleri (anadolu üniversitesi turizm ve otel işletmeciliği yüksekokulu örneği)

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu1
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Lisans düzeyinde Turizm eğitimi alan öğrencilerin Türk Mutfağına yönelik tutumlarını ölçmektir. Bu amaçla, anket formları geliştirilmiş ve Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda eğitim gören 256 öğrenciye uygulanmıştır. Gerçekleştirilen ankette, frekans analizleri sonucunda öğrencilerin Türk Mutfağı ile ilgili düşünceleri ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmada, ayrıca staj yapan ve yapmayan öğrencilerin Türk Mutfağının tanıtım ve pazarlanması ile ilgili düşüncelerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Mann Whitney-U testi ve Ki-Kare Bağımsızlık testleri uygulanmıştır. Öğrenciler, Türk mutfağının tanıtım ve pazarlanmasında; Uluslar arası işletmelerin kendi menülerini uygulamak istemeleri, Maliyet faktörü, Her şey dahil sisteminin uygulanması gibi unsurların etkili olduğunu belirtmişlerdir. Türk mutfağının tanıtım ve pazarlanması konusunda yapılması gerekenlere ilişkin öğrenciler, Türk mutfağı ile festivallerin düzenlenmesi, yerli ve yabancı basında Türk mutfağı ile ilgili olarak reklam ve tanıtım çalışmalarının yapılması gerektiğine, farklı lezzetleri barındıran alternatif lezzetlerin yaratılmasının sağlanması gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to measure the attitude of the students towards Turkish Cuisine, who are taking Tourism Education at undergraduate level. For this purpose, survey forms were developed, and applied to 256 students at Anadolu University School of Tourism and Hotel Management. In the survey conducted, students’ opinions were measured by frequency analysis. Also Mann-Whitney U and Chi-Square tests were employed to uncover the opinions of the students about promotion and marketing of the Turkish Cuisine and the differences between students who have completed their compulsory training periods and who have not. Students claimed that such factors as international companies’ desire to apply their own menu, cost factor, application of all-inclusive system are effective on promotion and marketing of the Turkish Cuisine. According to the students, what needs to be done about promotion and marketing are; conducting festivals about the Turkish Cuisine, conducting promotion and advertisement activities covering domestic and foreign press, creating alternative tastes with distinctive flavors.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :