Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Latin kökenli yeni türk alfabesine geçiş süreci ve millet mektepleri

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
594
DOI :
Özet Türkçe :

"Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun", III. Dönem TBMM'de 1 Kasım 1928'de kabul edilmiştir. Arap harfleri yerine Latin temeline dayanan yeni Türk harfleri ile "ümmet toplumundan millet toplumuna" geçiş yolunda dev bir adım daha atılmıştır. Harf Devrimi tek başına bir reform değil; özellikle dil ve tarih alanındaki atılımlarla birlikte köktenci bir kültür değişiminin parçasıdır. Tanzimat'tan itibaren sürdürülen yazım ve alfabe tartışmaları Mustafa Kemal'in kararlılığı sayesinde kısa sürede sonuçlandırılmış ve Türkçe'nin yapısına uygun yeni bir "Türk Alfabesi" Meclis'te onaylanmıştır. Yazı Devrimi gerçekleştirilmeden önce, her türlü bilimsel ve sosyal incelemeler yapılmış, diğer devrim atılımlarında olduğu gibi; planlı ve bilinçli bir strateji izlenmiştir. Yeni alfabeyi öğretmek ve devrimin başarısını sağlamak amacıyla da Millet Mektepleri açılmıştır. Bu araştırmamızda; Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni milli ve çağdaş bir yapıya kavuşturma iradesinin bir parçası olan; kültürel değişme ve gelişme göstergesi anlamındaki Harf Devrimi'nin içerik-önemi analiz edilerek yorumlanmış ve Millet Mektepleri uygulaması değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

"Law on Introduction and Application of Turkish Alphabet" was adopted on 1st November 1928 in the 3rd Term Turkish Grand National Assembly. Another giant step was taken towards "transition from religious community to national community" as Turkish letters based on Latin alphabet was adopted instead of Arabic letters. Alphabet Revolution is not a reform on its own right but a part of the substantial cultural transformation along with the renovations particularly in language and history. Graphy and alphabet discussions prevailed since Tanzimat (Reform) period were concluded in a short period of time thanks to the determination of Mustafa Kemal and a new "Turkish Alphabet" in parallel with the structure of Turkish language was approved in the Grand National Assembly. All scientific and social analyses were carried out before the Alphabet Revolution and as in any other revolutionary endeavors; a planned and conscious strategy was adopted. National Schools were opened so as to teach new alphabet and ensure the success of the revolution. In this study, the content and significance of the Alphabet Revolution was analyzed and interpreted, which was a part of Atatürk's ideal to develop the Republic of Turkey into a national and modern level and an indicator of cultural transformation and improvement, and the application of National Schools was evaluated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :