Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşmenin ulus devletlere etkisi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF Dekan V.1
Görüntülenme :
498
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme terimi, haberleşmenin, ticaretin ve ulaşımın dünya çapında yayılması ve artan bir hızla insan, sermaye, üretim ve bilginin nakledilmesi anlamına gelmektedir. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi ulusaşırı kurumların ortaya çıkışıyla birlikte ulus devletlerin iktidarları aşınmaya başlamıştır.Ekonomik, kültürel ve sosyal etkileri olan küreselleşme siyasal alanda ulus devletler üzerinde olumsuz etkiler yapmıştır. Küreselleşme, ulus devletlerin çeşitli toplumsal hareketleri kontrol etme, yönlendirme ve çözüme kavuşturma yeteneklerini büyük oranda azaltmıştır.

Özet İngilizce :

The term 'globalisation' refers to the spread of communication, commercial and transportation networks across the world and the increasing rapidity with which they can move people, capital and produce, and relay information. Authority of nation states have started to erode by emerge of trans national organizations like United Nations, İnternational Monetary Fund, World Bank and World Trade Organization. Globalization has negative effects on nation states in political era besides economic, cultural and social effects of it. Globalization reduce the ability of control, direct and solve of various social actions of nation states in great size.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :