Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme kalkınma ilişkisi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü1, Dokuz Eylül Üniv. İ.İ.B.F. İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
688
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkelerin kalkınma kriterlerindeki değişimi küreselleşme süreci çerçevesinde analiz eden bu çalışmada, seçilmiş 88 ülkenin 1990–2005 dönemindeki kalkınma kriterleri ile küreselleşme endeksleri kullanılarak panel veri analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda küreselleşme endeksleri ve kalkınma kriterleri arasında, seçilen ülkelerin tümü ve sınıflandırılmış grupları itibariyle iktisadi açıdan anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan analiz sonuçları bütün olarak değerlendirildiğinde, özellikle teknolojik küreselleşme sürecinin, ülkelerin kalkınma kriterleri üzerine etkisinin, ekonomik, sosyo-kültürel ve politik küreselleşme süreçlerine oranla daha istikrarlı, anlamlı ve büyük olduğu sonucuna varılmaktadır.

Özet İngilizce :

This study uses panel data analysis to determine the relationship between human development and globalization for 88 selected countries from 1990 to 2005. It is found that there is a meaningfull relation between globalization index and development criteria for all of the selected countries and their all subcategories. In addition, it is determined that technological globalization process has more important effect on development criteria than economical, socio-cultural and political globalization process. This effcet is more stable, significant and meaningfull.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :