Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültürel değer çalışmalarında yöntem ve sosyolojik araştırmalar için bir model önerisi

Yazar kurumları :
Harp Okulu Dekanlığı, Sosyoloji 1
Görüntülenme :
739
DOI :
Özet Türkçe :

Kültürel değerlerin toplumsal davranış üzerinde etkileri bulunmakta ve kültürün pozitivist yönelimli insan odaklı çalışmalara eklenmesi önemli metodoloji sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Kültür konusunu pozitivist yöntemlerle ele alan bu çalışmada kültürel değerlerin iyi anlaşılabilmesi için etik ve emik yaklaşımlar ile düzmece etik yaklaşımı ve türetilmiş etik yaklaşımı üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede ilk önce kültürlerarası toplumsal olgu veya sorun araştırmalarında türetilmiş etik yaklaşımının benimsenmesi gerektiği düşünülmüştür. Ayrıca çok sayıda kültür araştırılarak keşfedilen çeşitli değer eğilimlerinin, ortak / kesişim kümesi olduğu kabul edilerek; toplumlararası farklılıkların veya benzerliklerin açıklanmasında veya yorumlanmasında bu ortak kültürel olgulardan yararlanılmasının uygun olup olmayacağı tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

Cultural values have impacts on social behavior and incorporation of culture into positivist oriented human-based studies reveal methodological problems. This paper investigates culture by positivist methods and emphasizes morality, emic, subjective culture and derived ethics approaches. In this paper the need for adoption of intercultural social fact or derived ethics approach in problem researches is conceived. Furhermore by examination of many different cultures, it has been seen that there exist many common value tendencies. Thus finally it is stated that interpretation of differences or similarities of different cultures, these common social facts can be used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :