Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Köy kanunu tasarısı taslağı üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
527
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Köy Kanunu Tasarısı Taslağı ile 442 sayılı Köy Kanunu'nun karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Karşılaştırma köyün; tanımı ve özellikleri, kuruluşu, görev ve yetkileri, organları ve görevleri, personeli, mali yapısı, yerleşim planı ve birliklerle ilişkisi başlıkları üzerinden yapılmıştır. Taslak ile köyler nüfus esasına göre kademelendirilmekte; köy kurulması düzenlenmekte; köyün görevleri yeniden tanımlanmakta; köyün organları belirlenmekte; köylerin ihtiyaç halinde sözleşmeli personel istihdam edebilecekleri belirtilmekte; köylerin mali yapısı güçlendirilmekte; birliklerle ilgili ayrıntılı bir düzenlemeye gidilmekte; köy yönetimlerine genel düzenleme ve idari yaptırım yetkisi tanınmakta ve geri çağırma uygulaması yerel yönetim mevzuatına dâhil edilmektedir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze Village Draft Bill and the Village Law no. 442 comparatively. The comparison was made in terms of definition of village, its characteristics, foundation, functions and powers, bodies and duties, staff, financial structure, settlement plan and relations with unions. By the draft, villages are echeloned on the basis of population, foundation of villages is regulated, and functions of village are redefined; its bodies are determined, it is stated villages employ contract worker if it is needed, financial structure of villages is consolidated, detailed legal arrangements for unions are made, administrative sanctions and general arrangement authorization is given to village administrations and recall is attached to legislation of local administration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :