Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Keynesyen iktisatta ücretlerin katılığı sorunu

Yazar kurumları :
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası1, Kırıkkale Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
612
DOI :
Özet Türkçe :

Nominal ücretlerin aşağıya doğru katılığı hem Klasik hem de günümüz iktisatçıları arasında çok eskiden beri tartışılan bir konudur. Bu konudaki görüşler başlıca iki grupta toplanmaktadır. Klasik ve Yeni Klasik iktisatçılar nominal ücretleri esnek kabul ederken Keynesyen iktisatçılar bunları aşağıya doğru katı kabul etme eğilimindedirler.İktisat biliminde kurulan teorilerde başlangıç hipotezleri veya varsayımları büyük önem taşımaktadır. Teorilerin birçoğunun sonunda ulaşılan genel denge modellerinde bu başlangıç varsayımları önemli bir rol taşımaktadırlar. Bu nedenle, her teorinin varsayımları, Friedmancı bir metodoloji ile, incelenmeye ve araştırılmaya değer bulunmaktadır. Bu çalışmada konu sadece Post-Keynesyen iktisatçıların "ücret kontratları nedeni ile nominal ücretlerin katı olduğu" görüşü çerçevesinde incelenmiştir. İlk dört bölümde konu hakkında bilgi verilmiş beşinci ve son bölüm ise konunun nominal ücretlerin esnek olduğu varsayımı ile değerlendirilmesine ayrılmıştır.

Özet İngilizce :

The rigidity of nominal wages is one of the long argued subjects among the economists both classical and contemporary. The views on this subject can be grouped in two categories. While Classical and New-Classical economists accept the nominal wage flexibility, Keynesian economists accept them as downwardly rigid. Hypotheses and assumptions in Economics carry great importance in Economics in order to establish a new theory. These hypothesis and assumptions have special importance for theories that reach a general equilibrium model. Therefore, these hypotheses of each theory are considered analyzable under the light of Friedman's methodology. The framework of this study is the Post-Keynesian concept of "rigidity of nominal wages due to the wage contracts". First four chapters are restricted to the general overview of the subject, and the subject has been evaluated within the assumption of nominal wage flexibility in fifth and last chapter.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :