Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu yönetiminde yüksek yöneticilerin yetiştirilmesinde okul modeli:fransa da ena örneği

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Kamu yönetiminde yüksek yöneticilerin yetiştirilmesi güncelliğini koruyan bir konudur. Üst düzey yönetim görevlerinde bulunacak personelin seçiminde yöneticilik okulları temel kaynak teşkil eder. Yöneticilik okulu konusunda başarılı bulunan ve deneyimlerinden en fazla yararlanılan okullardan birisi Fransa'daki ENA olmuştur. ENA modelinin kurumsallaşması ve diğer ülkelere esin kaynağı olması bu örneğin incelenmesini gerekli kılan temel etmendir. ENA mezunlarının, Fransa'nın siyasi ve yönetsel hayatında önemli mevkilere gelmesi bu okulun sürekli gündemde kalmasını sağlamaktadır. Çalışmada, ENA'nın kuruluşundan itibaren geçirdiği sürece bağlı olarak formasyon modeli incelenmektedir. Ayrıca ENA'nın güçlü ve eleştirilen yönlerinin analiz edilmesiyle yüksek yöneticilerin yetiştirilmesinde okul modelinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The education of high level administrators in public administration keeps its actuality. In the selection process of high level administration positions, the schools of administration constitute the main source. ENA is one of the prominent schools in administrative issues which is the most successful one and the most useful in terms of their experience. The institutionalization of the model of ENA and being a motivating force is the main factor that necessitates the a examining of this example. The graduates of ENA take the important political and managerial posts in France and this provides the permanent actuality of this school. In this study, the formation model of the ENA from beginning of its establishment is being analyzed. Additionally, a contribution is also aimed in the understanding the school model of high-level administrators by analyzing the strong and weak dimensions of the ENA.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :