Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın yöneticilerin cam tavan algısının cam tavanı aşma stratejilerine etkisi: bursa örneği

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi İİBF1, Dumlupınar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
1164
DOI :
Özet Türkçe :

Kadınlar çalışma yaşamında sırf cinsiyetlerinden ve toplumun cinsiyetlerine yüklediği rol ve sorumluluklardan dolayı çeşitli tutum, davranış ve önyargılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Kadınların çalışma yaşamında üst yönetim kademelerine yükselmelerinde cinsiyetlerinden dolayı karşılarına çıkan her türlü görünmez engel "cam tavan" olarak adlandırılmaktadır. Kadın yöneticiler karşılarına çıkan cam tavan engeli karşısında bazen bunu aşmak için çeşitli stratejilere başvururken bazen de bunu kabullenmek zorunda kalmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı cam tavan algısına neden olan unsurları ve bunları aşmaya yönelik stratejileri teorik bir çerçevede incelemek ve cam tavan algısına neden olan unsurların cam tavanı aşma stratejilerine olan etkilerini Bursa İli tekstil sektöründeki kadın yöneticilere yönelik bir anket çalışmasıyla analiz etmektir.

Özet İngilizce :

Women working in the life of society just because gender and gender roles and the responsibilities imposed on a variety of attitudes, behaviors, and face prejudice. Ascend to the upper management levels in the lives of working women because of gender does not appear in all sorts of barriers they encounter "glass ceiling" is called. Women managers confront in the face of the glass ceiling barriers to overcome it, sometimes they are forced to admit that sometimes applying various strategies. The purpose of this study is shifting toward the glass ceiling and the elements of a theoretical framework to examine strategies to overcome them and the glass ceiling glass ceiling of the elements that cause perceptions of strategies to overcome the effects of Bursa Province in the textile industry is to analyze the work of a survey of women managers.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :