Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın işçilerin terfi ettirilmelerinde etkili olan faktörler ve işgücü piyasalarında terfi ayrımcılığı

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Nizip MYO1, Dumlupınar Üniversitesi İİBF, Maliye Bölümü2
Görüntülenme :
551
DOI :
Özet Türkçe :

Tüm dünyada işgücü piyasalarında ilk aşamada kendilerine yer bulabilme sorununu aşan kadınlar, ikinci aşamada terfi ettirilme sorunuyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum kadınların terfilerinde cinsiyetten kaynaklanan sorunlar yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, kadınların terfi ettirilmelerinde etkili olan faktörler belirlenerek, kadınların terfi ettirilmesinde ayrımcılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca uygulanan faktör analizi yöntemiyle cinsiyete dayalı terfi ayrımcılığı ölçeği geliştirilmeye çalışılmıştır. Uygulanan analiz sonucunda 2 faktör elde edilmiş olup, bu faktörler kadınların terfisinde ayrımcı faktörler ve objektif faktörler olarak adlandırılmıştır.

Özet İngilizce :

All around the world, although women workers at the first step overcome workers the difficulty of having a place in the labour market, yet they face the second difficulty of promotion. This shows the fact that women have difficulty in getting promotion because of gender biased discrimination. In this stıudy, it is aimed to state the factors those are effective in the promotion of women and to find out whether there is a discrimination within the aspect of their promotion. Also by applying the factor analysis, promotion discrimination scale is tried to be developed by the researcher. As a result of the applied analysis, two factors are obtained and these factors are named as: discriminative and objective factors in the promotion of women.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :