Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işsizlik, beveridge eğrisi ve türkiye işgücü piyasasına ilişkin bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Bölümü1
Görüntülenme :
643
DOI :
Özet Türkçe :

İşsizlik tüm dünyanın ortak bir sorunudur. Ekonomik krizler, konjonktürel etkiler, yapısal ve hukuki nedenler sorunu daha da derinleştirmekte ve bölge, ülke ve hatta dünya geneline yayılmasına neden olabilmektedir. İşsizlikle ilgili hızlı ve kalıcı çareler üretmek için Beveridge eğrisi kullanılabilir. Eğri ile koordinatlar düzlemi dik ekseninde açık iş oranı ve yatay ekseninde işsizlik oranı değişkenlerinin yer aldığı ters yönlü ilişki ifade edilmektedir. Eğriyi temsil eden açık iş-işsiz oranları bileşimlerini gösteren noktaların eğri üzerindeki hareketi, işgücü piyasasının konjonktürel durumu hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca, eğinin orijine göre konumu işgücü piyasasındaki açık iş-işsiz eşleşmesi sürecindeki yapısal etkinliğe dair bilgi vermektedir. Bu bağlamda, çalışmada öncelikle işsizlik, nedenleri ve türleri hakkında genel bilgiler verilecek, daha sonra teorik çerçeveyle birlikte genel ve bölgesel işgücü piyasası değerlendirmesi yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Unemployment is a common problem all over the World. Economic crises, cyclical effects, structurel and juristic causes deepen this problem and can also be cause to spread to region, country and also throughout the World. Beveridge Curve can be used for generating solutions quickly and permanently related with unemployment. Negative correlation is expressed with curve where places on coordinates plane has vacancy job rate on its vertical axis and has unemployment rate in its horizontal axis. The movement on the curve of points, shows combinations of vacancy job and unemployment rates as representative of the curve, gives information about cyclical situation of labor market. Besides, according to origin, position of curve gives information about structural efficiency in process of vacancy-job matching. In this context, general informations will be given primarily about unemployment with causes and types of it, and afterwards general and regional evaluation of labor market will be made together with theoretical framework.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :