Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işçilerin sosyal ve çalışma hayatlarına dair bir araştırma: amasya organize sanayi bölgesi örneği

Yazar kurumları :
KMÜ İİBF İşletme Bölümü1, GOÜ SBE2
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Amasya Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ndeki işçilerin profili incelenmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla geliştirilen ve toplam 30 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Elde edilen veriler, frekans ve Ki-kare analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırmaya toplam 200 çalışan katılmıştır.Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; Amasya OSB'de ki işçiler, büyük bir kısmı 35 yaş altında, çoğunluğu erkek, 700 TL ve altında gelir kazanan, bu gelir ile bir tasarruf yapamayan, en büyük giderleri yiyecek harcamaları ve kira ücreti olan, konutlarını büyük oranda odun-kömür sobası ile ısıtan, maaşlarını yetersiz bulan ve iş güvencesini önemli bir problem olarak ifade eden çalışanlardır.

Özet İngilizce :

In this study, workers' profile in Amasya Organized Industrial Zone has been examined. In the research a questionnaire that composed of 30 questions which was prepared with the aim of collecting the data has been used. The results which obtained from this study, have been evaluated with frequency and Chi-square analysis. Totaly 200 workers have participated in study.According findings which obtained from the research, most of the workers in Amasya OIZ are under the age of 35 and male, earning 700 TL or below, incapable of saving with this income, regarding food and rent cost as highest expenditure, heating house by coal stove, considering wages inadequate and defining job security as a significant problem.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :