Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Insan sermayesi kaynakları açısından girişimci özellikleri (anadolu girişimcileri üzerine bir araştırma)

Yazar kurumları :
Kırıkkale Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
572
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz iş dünyasında, "insan sermayesi"nin gücünün farkına varılmıştır. Bu sayede, bireysel niteliklerden azami derecede yararlanılması daha mümkün hale gelmiştir. Girişimcilerin iş yaşamında sahip olmaları gereken insan sermayesi unsurları olarak entelektüel, sosyal ve duygusal sermaye bileşenleridir. Bu çalışmada, insan sermayesi unsurlarının iş yaşamında konumlandırılması ve belirleyiciliğine ilişkin olarak "Anadolu'daki girişimcilerin sahip oldukları potansiyel ve eğilimin tespit edilmesi" hedeflenmiştir. Araştırma sonucunda, Anadolu'daki Türk Girişimcisinin, risk, insiyatif kullanma ve kendine güven gibi unsurlar açısından yaş, eğitim ve mesleki farklılıklara bağlı olmayan bir tutum sergiledikleri tespit edilmiştir. Bunun yanında, bilgisayar ve eğitim sektöründe faal girişimcilerin daha yenilikçi oldukları da, bir başka tespittir. Diğer bir bulgu ise, girişimcilerin davranışlarında bazen duygusal sermaye bazen sosyal sermaye bazen de entelektüel sermaye birikiminin belirleyici olduğudur.

Özet İngilizce :

The power of "human capital" has been realized by business world. This fact has helped to utilize personal qualities at its maximum. Human capital components that entrepreneurs must have in their business life include intellectual, social ans sensational capital components. This study aims to analyze how human capital components are employed in business life in an effort to determine "the capacity and tendency that Anatolian entrepeneurs have". The research finds out that Anatolian entrepreneurs, in matters of self-confidence, taking risks and taking initiave, make their choices without any regard to such factors as age, education and vocational differences. Besides, that entrepreneurs in computer and education sectors are more innovative is another finding. And the last finding is that in each case one of the following factors, namely emotional capital, social capital or intellectual capital, is more decisive than others in shaping the preferences of entrepreneurs.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :