Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 25

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Imf anlaşmalarının güvenilirliği artırmadaki rolü: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü1, Adnan Menderes Üniversitesi İİBFİktisat Bölümü2
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Makroekonomik değişkenler kullanılarak yapılan tahminlerin yanı sıra sosyal ve psikolojik faktörlerin de ekonometrik modeller ile ölçülmeye çalışıldığı son dönemlerde bireylerin karar almalarında en etkili psikolojik faktörlerden biri olan "güvenilirlik" kavramının da ekonomik değişkenler üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Hükümetlerin belirlenen makroekonomik hedeflerine ulaşmadaki başarısı da ekonomideki aktörlerin (yerli ve yabancı yatırımcıların) uygulanan politikaları algılama ve yorumlamaları ile yakından ilgilidir. Uygulanan politikalara duyulan güven ya da güvensizlik; amaca ulaşmada basarı ya da başarısızlığını belirlemektedir. Bu çalışmanın amacı IMF kredilerinin Türkiye'de güvenilirlik algılamasını artırıp artırmadığını test etmektir. Bu amaca yönelik olarak öncelikle güvenilirlik endeksi elde edilmiş daha sonra da IMF Destekli İstikrar Programları'nın güvenilirliği artırıp artırmadığı (Türkiye Örneği) ARDL Model ile test edilmiştir. Eğer kredi anlaşmaları güvenilirlik algılamasını artırıyorsa, hedeflenen makroekonomik değişkenlere ulaşmak için uygulanması gereken sıkı para ve maliye politikaları daha esnek uygulanabilir. Sonuçlar göstermiştir ki IMF kredileri Türkiye'de güvenilirliği artırmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Economics is a science which tries to predict economic behaviour of individuals, firms and governments using macroeconomics variables as well as psychological variables. Credibility is one of the most important psychological variable which has an important effects upon macroeconomic variables. Goverment's success to reach their macroeconomic targets depend on the perception of investors about goverment policies. If goverment policies are credible goverment can reach its macroeconomic targets easily. This study aims to assess whether IMF arrangements increase the countries (the case study of Turkey) credibility of stabilization policies or not with ARDL model. If IMF arrangements increase the countries' credibility, countries can reach their macroeconomic targets by applying more flexible monetary and fiscal policies. The results showed that IMF arrangements increase Turkey's credibility.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :