Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin dil bilgisi etkinliklerindeki başarılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Dil bilgisi öğretiminin amacı, öğrencilerin bir iletişim aracı olarak dili, doğru ve etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamaktır. Bu araştırmada ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin dil bilgisi başarılarının öğrenim gördükleri okul türü ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bunun için ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerine dil bilgisi testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda cinsiyet ve okul türü değişkenleri arasında dil bilgisi başarısı bakımından anlamlı bir fark olduğu görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of grammar teachingis to enable the students to use the language, as a communicative means, accuratelly, and effectively. In this research, it was examined whether secondery school student's success in grammar changew or not depending on the type of schools' they attend and on gender. For this reason, a grammar was given to the secondary school 8th graders. At the end of the research, a significant difference was found between gender and the students' succes depending on the schools they attend, type of schools'

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :