Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim birinci kademe öğretmenlerinin geometri öğretimine ilişkin sınıf içi uygulamalarının van hiele seviyelerine göre irdelenmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
613
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmenlerin birinci kademe geometri öğretimine ilişkin görüşlerinin van Hiele seviyelerine göre irdelenmesine yönelik olarak desenlenen bu çalışma nitel bir araştırmadır. Araştırma Ankara ili özel bir İlköğretim Okulunun 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğretmenleri ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerden veriler gözlem tekniği kullanılarak toplanmış ve fenomenografik analize uygun olarak incelenmiştir. Araştırmada geometrik şekil öğretim sürecinde öğretmenlerin öğretim sürecini gerçek yaşamla ilişkilendirmeye dikkat ettikleri ve öğretmenlerin geometri derslerini deneyimlerine dayalı etkinliklerle işledikleri, çizim yapmaya yeterince yer vermedikleri, yalnızca beşinci sınıf öğretmeninin kıyaslamaya ve keşfetmeye dayalı etkinlikleri derslerinde etkili olarak kullandığı diğer öğretmenlerin ise bu tür etkinlikleri yeterince tercih etmediği söylenebilir.

Özet İngilizce :

The purpose of this quantitative research is to investigate teachers` perceptions about the teaching of first-level geometry according to the levels of van Hiele model. The data was gathered from the teachers of grades 1,2,3,4 and 5 in a private school in Ankara by using observation technique and examined corresponding to fenomenografik analysis. The primary findings of this research are the followings;The teachers paid attention to relating geometry teaching with real life applications, They taught lessons with activities based on their own experiences. They did not place drawing enough. Only the teacher of the 5th grades can use the activities based on comparing and exploring effectively whereas the other teachers do not prefer such activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :