Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 6.sinif öğrencilerinin cebir öğrenme alanindaki kavram yanilgilarinin giderilmesinde çalişma yapraklarinin etkililiği

Yazar kurumları :
Uludaü Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, A.İ.B.Ü, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
608
DOI :
Özet Türkçe :

İlköğretim çağında öğrencilerin cebir konuları ile ilgili kazanımları günlük yaşamlarında önemli rol oynamaktadır. Bundan dolayı araştırmanın amacı i) ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin cebir öğrenme alanındaki olası güçlüklerini ve kavram yanılgılarını belirlemek ii) cebir öğrenme alanındaki konuları anlamada ve kavram yanılgılarını gidermede etkili olabilecek bir öğretim tasarımı sunmaktır. Araştırmada, "Kontrol Gruplu Ön Test-Son Test Deney Modeli" kullanılmıştır. Deney grubuna, çalışma yaprakları kullanılarak eğitim verilirken, kontrol grubuna ise geleneksel öğretim yaklaşımına göre eğitim verilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının cebir öğrenme alanındaki kavram yanılgılarını belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen "Cebir Testi" öğretimden önce ve sonra uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğrencilerin cebirde harflerin kullanımı anlamada, değişkenlerle ve eşitlik kavramı ile ilgili bir takım kavram yanılgılarının olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışma yaprakları ile yapılan öğretimin belirlenen kavram yanılgılarını azaltmada geleneksel öğretime göre daha etkili olduğunu göstermiştir.

Özet İngilizce :

The acquisition of expectations related to algebra at elementary level play a major role in students' daily lives. Therefore, the aim of this study is ) to determine the possible difficulties and misconceptions of elementary school six grade students about the algebra learning domain and ii) to ascertain to what extent the worksheets are effective in comprehending the topics and correcting misconceptions in algebra learning domain. Control grouped pretest and post-test experiment model was used in the study. Students in the experiment group were instructed by using worksheets whereas students in the control group were instructed according to the traditional teaching approach. In order to determine the misconceptions about algebra learning domain, both students in experiment and control groups were tested by the Algebra Test which was developed by the researcher before and after the instruction. Findings of the study implied that (i) students had some misconceptions about letters used in algebra, variables and the equity concept before instruction and (ii) the instruction supported by the worksheets were effective in decreasing level of these misconceptions whereas the traditional instruction was not effective in decreasing level of the misconceptions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :