Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 29

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

H.george frederickson ve kamu yönetimi disiplinindeki yeri

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
460
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada Amerikan kamu yönetimi yazınında önemli bir yere sahip olan ve Yeni kamu yönetimi hareketinin kurucularından H. George Frederickson'un disipline ilişkin fikirleri ve disiplindeki yeri irdelenmektedir. Bu çerçevede, Frederickson'un sıklıkla eser verdiği Yeni kamu yönetimi hareketi, "kamu yönetimi" kavramı, yönetişim ve etik konuları temel alınmıştır. Öncelikle, Yeni kamu yönetimi hareketine ilişkin savları ile "kamu yönetimi" ve "kamu yöneticisi" kavramlarına bakış açısı incelenmektedir; daha sonra da, "yönetişim" ve "kamu etiği" kavramlarına ilişkin düşünceleri üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

This study intended to examine H. George Frederickson, who has an important role in American public administration literature and one of the founders of the new public administration movement, his contributions and views related to public administration discipline. In this context, new public administration movement, "public administration" notion, governance and ethics topics that Frederickson has frequently published are studied. First of all, his arguments concerning new public administration movement and his views about the "public administration" and "public administrator" notions are perused and afterwards his thoughts related to "governance" and "public ethics" are emphasized.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :