Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güzel sanatlar eğitimi bölümü öğrencilerinin mesleki kaygı düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmen adaylarının mesleki kaygılarını bazı değişkenler açısından incelemektedir. Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır; öğretmen adaylarının mesleki kaygıları sınıf ve bölüm bakımından farklılık göstermekte midir? Araştırmanın verileri, 2009 – 2010 öğretim yılı güz yarıyılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde öğrenim gören 383 (234 Resim-iş öğretmenliği + 149 Müzik öğretmenliği) öğrenciye “Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği”nin uygulanmasıyla elde edilmiştir. Elde edilen verilere yönelik güvenirlik katsayısı ölçümü, faktör analizi ve gruplar arası karşılaştırmalar için “t” testi ve anova testi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda mesleki kaygı düzeyinin sınıf düzeyi arttıkça yükseldiği anlaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara yönelik bazı öneriler getirilmiştir

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the vocational anxiety of candidate teachers according to some variables. In this study question about if professional anxiety exhibit differences according to the department and class has answered. Data for this study were collected through the administration of the “Preservice Teacher Concerns Checklist” to 383 (234 Visual Art Teachers + 149 Music Teachers) students educating in Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Educational, Department of Art Education during the fall semester of 2009 – 2010 academic year. Reliability coefficient measurements, factor analysis and “t” test and anova test to make comparing between groups have made for the collected data. At the end of the comments according to results it has understand that anxiety level is getting rise while class level is rising. Some suggestions have proposed intended for the obtained results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :