Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gerçeklik ve kurgu bağlamında “şair ferdî’nin âşığını öldürmesi”

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Yaşanmış bir olay, eserin işlev ve türüne göre, metinsel düzleme ya aynen ya da kurgulanarak aktarılır. XVI. yüzyıl şairi Ferdî'nin âşığını öldürmesiyle sonuçlanan aşkın, biyografik ve kurmaca metinlere yansımasında da bu durum görülür. Bu çalışmada, Meşâirü'ş-Şu'arâ, Künhü'l- Ahbâr, Meşâkku'l-Uşşâk ve Sohbetü'l-Ebkâr'da yer alan Ferdî'yle ilgili olayın gerçeklik ve kurmaca boyutu ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

An experienced fact, depending on the work's function and type, is reported/transformed into text either as it or in a fictious mode. The love of XVIth century poet Ferdî, which ends in his killing his beloved, makes his beloved, makes an excellent sample for that fact with its reflections to biographical and fictious text. In this study, fictious or non-fictious aspects of Ferdî's love scene are discussed in Meşâirü'ş-Şu'arâ, Künhü'l-Ahbâr, Meşâkku'l-Uşşâk ve Sohbetü'l-Ebkâr.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :