Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 26

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan ülkelerin incelendiği hesaplanabilir genel denge modellerine yönelik iki dönemli bir karşılaştırma: rassal literatür taraması

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Hesaplanabilir genel denge (HGD) modellerinin kalkınma politikalarının analizinde kullanılması uzun süredir yaygın bir uygulama olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin incelendiği ilk modeller 1960'lı yıllarda ortaya koyulmuştur ve o dönemden bu yana, farklı modelleme teknikleri, model yapıları ve çeşitli konular iktisatçılar tarafından yoğun şekilde değerlendirilmiştir.Bu çalışmada, söz konusu modellere yönelik bir literatür taraması yapılmış, 1990 öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen ve gelişmekte olan ülkelerin incelendiği HGD çalışmaları karşılaştırılmıştır. 1990 öncesine ait modellere erişim konusunda yaşanan zorluklar nedeniyle, büyük ölçüde, daha önce yapılan literatür taramalarının veri ve sonuçlarından yararlanılmıştır. 1990 sonrası dönem içinse rassal bir yöntemle seçilen 100 adet çalışma incelenmiştir. Çalışmanın ekinde, seçilen çalışmalarla ilgili bilgilerin özetlendiği ve konularına göre sınıflandırıldığı bir tabloya yer verilmiştir.İki dönemde gerçekleştirilen HGD çalışmalarının karşılaştırılmasında dikkate alınan özelliklerin bazıları, model yapıları, modelleme yaklaşımları, incelenen konular ve kullanılan teknikler şeklinde sıralanabilir.

Özet İngilizce :

Use of computable general equilibrium (CGE) models in analyzing development policies has long been a popular approach. The first models about economic policy issues of developing countries can be dated back as far as 1960's. Since then, a wide span of modelling techniques, model specifications and a variety of subjects have extensively been utilized by economists.In this study, a literature survey of such models is performed and a comparison is made between development-oriented CGE models which have been built before and after 1990. Due to limitations on accession to publications that belong to the period before 1990, data and findings from former surveys are utilized, where necessary. Models that belong to the period after 1990 are selected by a random method. A table that summarizes and classifies these models is given at the appendix.Some of the major characteristics, used in comparison of models in these two periods are model specifications, modelling approaches, issues analyzed and techniques used.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :